Business Club Amerstreek

Het initiatief
De Business Club Amerstreek (BCA) is ontstaan uit een aantal gesprekken tussen enkele ondernemers. Het was hen opgevallen, dat de grensoverschrijdende contacten tussen betekenisvolle ondernemers uit de drie gemeenten, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout, relatief beperkt waren. Betekenisvol moet in dit kader worden gezien voor ondernemers die hun bedrijf in de regio Amerstreek hebben gevestigd en waarbij de omvang en de betekenis van hun bedrijf  tot de wat grotere bedrijven in de regio mag worden gerekend.
Nadat de eerste basisprincipes van deze nieuwe club waren vastgesteld, werd door de heren
Martin Brokx, directeur Brokx projectinrichting, en de heer Ad de Korte, directeur Rabobank Amerstreek, het bestuur uitgebreid met mevrouw Margot Segers-Rodenburg, de heer Louis de Wit (beiden uit gemeente Geertruidenberg), de heer Florian van Meerwijk, de heer Paul Smits (beiden uit de gemeente Drimmelen) en de heer Paul van den. Berg (gemeente Oosterhout). In de toekomst zal gekozen worden voor een bestuur uit zes personen (twee uit elke gemeente).
 
Ledenbeleid
Het voordragen van nieuwe betekenisvolle ondernemers voor de Business Club Amerstreek vindt plaats middels een voordracht door twee al benoemde leden. Aan de hand van een inschrijfformulier (zie website) wordt het potentieel lid voorgelegd aan het bestuur. In de hierop eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur toetsen of hier sprake is van een betekenisvolle ondernemer. Het begrip “betekenisvol” kan bij een eventuele afwijzing van het bestuur leiden tot een verschil van inzicht/afweging tussen het bestuur en de indieners. Het bestuur is echter namens de leden gemachtigd om deze keuze en afweging te maken. Bij een positieve keuze zal het bestuur in de eerstvolgende bijeenkomst melding maken van dit nieuwe potentiële lid. Leden (minimaal vijf) kunnen binnen 14 dagen bezwaar maken tegen deze voordracht waarna het bestuur de indieners zal melden dat het potentieel lid niet tot de Business Club Amerstreek mag toetreden. Bij geen bezwaar zal aan het potentieel lid gevraagd worden op de eerstvolgende bijeenkomst aanwezig te zijn.
 
Locatie, tijdstip van de vergaderingen
Als locatie is gekozen voor min of meer “neutraal” terrein, namelijk het Klosterke in Den Hout. De leden komen 1 x per maand bij elkaar en wel op de laatste donderdag van de maand. In de maanden december, januari, juli en augustus vinden er geen bijeenkomsten plaats. De leden worden tijdens de bijeenkomsten verwacht tussen 17.30 uur en 20.30 uur. Vroeger komen dan wel later vertrekken is uiteraard toegestaan.
Het bestuur vergadert voorafgaand aan de bijeenkomst.
 
Doel van de BCA
Het primaire doel van de Business Club Amerstreek is netwerken tussen ondernemers uit de drie gemeenten. Dit alles onder het genot van een goed glas wijn, bier etc. en een passende maaltijd. Tijdens enkele bijeenkomsten per jaar zullen sprekers worden uitgenodigd, doch altijd zal het samenzijn en netwerken prevaleren.
 
Contributie
Door het bestuur is een contributie vastgesteld van € 400, - per jaar. Deze contributie is voornamelijk bedoeld om de kosten van de maaltijden te dekken, presentjes voor de sprekers etc. Afhankelijk van het kostenpatroon in een bepaald jaar kan het bestuur besluiten de contributie te verhogen dan wel te verlagen. Een overzicht van inkomsten en uitgaven zal door het bestuur 1 x per jaar, na de kascontrole, aan de leden worden verstrekt.